Lịch sử thành lập

Lịch sử thành lập

 

 Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo doanh nghiệp được thành lập tại Quyết định số 24/QĐ-TCBCTTW ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Số lượt xem bài viết: 101, Ngày cập nhật cuối cùng: 8/19/2016

Video