Cơ cấu tổ chức

 

Cơ cấu tổ chức nhân sự hiện tại của Trung tâm: gồm 01 Giám đốc, 04 Viên chức và 02 Nhân viên Hợp đồng lao động

Số lượt xem bài viết: 206, Ngày cập nhật cuối cùng: 4/22/2016

Video