Khai giảng Lớp Quản trị doanh nghiệp thuộc Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 
Thực hiện Quyết định số 5010/QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ  Công Thương về việc chỉ định đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Ngày25/9/2017, tại khách sạn Thiên Ấn Riverside, số 01 An Dương Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo doanh nghiệp, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức lớp Quản trị doanh nghiệp thuộc Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mục tiêu khóa học nhằm cung cấp, cập nhật các kiến thức kỹ năng cần thiết giúp các nhân viên, nhân viên, cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp nâng cao tay nghề kỹ năng, đáp ứng phục vụ công tác chuyên môn.
Một số hình ảnh tại lễ khai giảng lớp học:

Số lượt xem bài viết: 103, Ngày cập nhật cuối cùng: 9/27/2017

Bài viết liên quan

Video