Chức năng

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo doanh nghiệp là đơn vị thuộc Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương có chức năng tham mưu

 

 Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo doanh nghiệp là đơn vị thuộc Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng Nhà trường triển khai các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng phục vụ các đối tượng lãnh đạo, quản lý của các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp trong ngành Công Thương.

Số lượt xem bài viết: 91, Ngày cập nhật cuối cùng: 8/19/2016

Bài viết liên quan

Video