Công tác đào tạo, bồi dưỡng

 

Trung tâm đã triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng dành cho các đối tượng chủ yếu là các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương, cụ thể như sau:

 • Lớp đào tạo Nhận thức về quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 cho Tổng công ty máy Động lực & máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM), đối tượng là cán bộ các phòng ban;
 • Lớp Đào tạo về bồi dưỡng Quản lý Đầu tư xây dựng và Xử lý nợ đọng trong đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ, đối tượng là các cán bộ quản lý và chuyên trách về kế toán, tài chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
 • Lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo doanh nghiệp ngành Công Thương: lớp cấp lãnh đạo và lớp cấp phòng đối tượng tham gia là các cán bộ lãnh đạo, quản lý đến từ các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương;
 • Lớp Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm có sử dụng NSNN giành cho các đối tượng là các cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị, trường trực thuộc Bộ Công Thương;
 • Lớp Kiểm soát viên giành cho các đối tượng là các cán bộ thuộc các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương
 • Tổ chức đoàn cán bộ, lãnh đạo, các đơn vị Bộ Công Thương đi học tập khảo sát về Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Úc.
 • Tổ chức Lớp đào tạo về Kỹ năng lập kế hoạch và làm việc hiệu quả, điều phối và giám sát công việc, đối tượng là các cán bộ các Vụ/Cục thuộc Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương;
 • Tổ chức Lớp đào tạo về Quản lý dự án, đối tượng là các cán bộ lãnh đạo (Vụ trưởng, Vụ phó, Trưởng/Phó phòng các Vụ/Cục) thuộc Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương;
 • Tổ chức Lớp đào tạo, bồi dưỡng “Tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế MOS và ứng dụng hiệu quả CNTT trong công việc” cho các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương;
 • Tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức về Luật đấu thầu cho các học viên đến từ các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương;
 • Tổ chức Lớp đào tạo kiến thức về Bán hàng đa cấp cho các nhân viên, nhà phân phối đến từ các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên toàn quốc.
 • Tổ chức Lớp “Nghiệp vụ đấu thầu” tại Hà Tĩnh giành cho học viên là các đối tượng là các cán bộ, nhân viên đến từ Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;
 • Tổ chức Lớp “Xác định vị trí việc làm và Cơ cấu nhân sự trong các cơ quan, đơn vị ngành Công Thương” giành cho các học viên đến từ các cơ quan, đơn vị ngành Công Thương;
 • Tổ chức Lớp Kỹ năng làm việc nhóm cho các cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội tại Vĩnh Phúc và Lâm Đồng;Tổ chức Lớp “Đào tạo về Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa” tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho các học viên đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Số lượt xem bài viết: 141, Ngày cập nhật cuối cùng: 9/26/2017

Video