Phối hợp, tư vấn và hợp tác

 
  • Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Công chức, Viên chức về bố trí mời giảng viên, xây dựng, tư vấn về chương trình tài liệu bồi dưỡng cho việc triển khai Lớp Tin học văn phòng trình độ B theo chuẩn quốc tế của hãng Microsoft (Chuyên gia tin học văn phòng - Microsoft Office Specialist – MOS) cho các đối tượng là cán bộ quản lý và các chuyên viên các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Công Thương;
  • Phối hợp với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tại Bắc Giang tổ chức thành công hội thảo Mutrap tại Bắc Giang;
  • Phối hợp với phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế trong trường về việc hợp tác triển khai với tổ chức Koica và tập đoàn Lotte xây dựng dự án “Phát triển nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp bán lẻ Việt Nam”;
  • Phối hợp với Vụ Phát triển nguồn nhân lực - Bộ Công Thương làm việc trực tiếp với Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương để giới thiệu các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường và tìm hiểu về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các doanh nghiệp ngành Công Thương;
  • Phối hợp với Trung tâm Hợp tác đào tạo để giới thiệu các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Hợp tác đào tạo tới các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp của ngành Công Thương;
  • Tư vấn cho một số doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng Công ty ngành Công thương các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc thù hoạt động và yêu cầu riêng của mỗi đơn vị.
Số lượt xem bài viết: 143, Ngày cập nhật cuối cùng: 9/26/2017

Video